JUDr. Tomáš Sunegha

25 let ženatý, otec dvou dcer. Narozen v Břevnově, bezmála 20 let bydlící na Žižkově. Mimo jiné i předseda SVJ, předseda Odborového sdružení zaměstnanců ve velké a.s. Do politiky mne přivedla snaha prosadit změny spočívající ve využívání veřejných peněz všemi občany a nikoliv několika málo jedinci.